Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Artikel: Hvordan bruger vi kroppens energi mest optimalt?

Fys og atlet laver undersøgelse af muskelvibrationer på løbebånd

Hvordan bruger vi kroppens energi mest optimalt?

Hvor længe kan vi bevare vores energi? Hvor længe kan vi bevare vandet i glasset? Det handler blandt andet om optimal udnyttelse af vores fysiske kapacitet. Kroppens fysiske kapacitet skal i denne sammenhæng forstås som den mængde energi eller vand vi har i vores glas. Jo større krav vi sætter til vores muskulatur i en given opgave, jo flere eller større huller har vi i bunden af vores glas, og jo før vil vi løbe tør for vand. Vores præstationsevne reduceres og skadesrisikoen øges. Når vi træner, øges vores kapacitet og mængden af vand i glasset så vi kan præstere længere, men derudover kan vi også mindske antallet af huller i glasset. Ved liiteGuard arbejdes der konstant på at udvikle sportsbeklædning til motionister og atleter med lige netop dette formål.

Kompressionsbeklædning har længe været anvendt inden for sportsverdenen til forbedring af den fysiske kapacitet, herunder udsættelse af træthedsreaktioner. Denne kompressions effekt er specifikt anvendt som et præstationsfremmende og skadesforbyggende element i mange af liiteGuards produkter. I 2022 udkom et studie som forsøgte at samle den nuværende litteratur om effekten af kompressionsbeklædning. Studiet konkluderede blandt andre resultater, at kompressionsbeklædning kan have en reduceret effekt på vævsvibrationer, forstås som en samlet betegnelses muskel-, fedt-, hud- og senevæv [1]. Eksempelvis har liiteGuard udviklet Glu-tech Indertight. Indertighten er konstrueret i et materiale om låret med en let sportskompression. For at sikre åndbarhed og fuld bevægelighed ændres materialevalget i skridtregionen. Et spørgsmål, som er opstået i denne sammenhæng, er, om det begrænsede kompressionsområde omkring låret er tilstrækkelig for at opnå den gavnlige effekt på vævsvibrationer i lårets muskulatur. Dette er nu blevet bekræftet og dokumentet i et nyt studie. Resultaterne viser, at liiteGuards indertight reducerer lårets vævsvibrationer under løb. Læs mere om studiets protokol og resultaterne senere i artiklen. 

Hvad vævsvibrationer er, og hvorfor det er interessant at undersøge?

Vævsvibrationen er en samlet betegnelse for de vibrationer, der sker i muskelvævet, samt det omgivende fedt-, hud- og senevæv [2]. Vævet kan betragtes som en oscillerende masse, hvor vibrationerne opstår gennem et input til kroppen. Når du løber og din fod rammer jorden, generes der kræfter som sendes op gennem din krop via knoglerne. På den måde overføres kræfterne videre til lårets muskel, hvilket igangsætter vævsvibrationer [2]. Vævsvibrationerne menes at dæmpe den potentielle skadelige kraft kroppen udsættes for, når foden rammer underlaget. Længerevarende gentagelser af belastning, som løb og gentagende hop, kan derimod have en skadelig effekt på vævet [2]. Som resultat af skadet muskelvæv, grundet længerevarende vævsvibration, har studier fundet, at musklens fyringshastighed og sammentrækningskraft reduceres [3], samt oplevelsen af muskelømhed og funktionstab [4]. Det er ligeledes bevist, at vævsvibrationen er påvirket af frekvens for både kraften, der opstår, når foden rammer underlaget, samt muskelaktiviteten [2], hvortil flere studier indikerer, at reduceret vævsvibration kan reducere muskelaktiviteten [5, 6, 7]. Det vil sige, at færre og mindre vævsvibrationerne sætter mindre krav til musklen. Musklen skal ikke arbejde så hårdt og vil derfor bruge mindre energi. På baggrund af resultaterne fra det nye studie kan liiteGuards indertight anvendes til at reducere vævsvibrationer med en mulig betydning for muskelaktiviteten. De fysiske krav til lårets muskler, altså hullerne i glasset, reduceres. Derved udtømmes vandet i glasset langsommere og du kan bruge din energi mere hensigtsmæssigt, når du dyrker din sport. En sparrede energi vil kunne påvirke, at du bliver træt senere i dine muskler og reducere risikoen for overbelastningsskader.

Nedenstående er en let gennemgang af det foretaget studie, samt resultater.

liiteGuard fik i efteråret 2022 foretaget et eksperimentelt studie af ekstern partner med formålet om at undersøge effekten af liiteGuard Glu-tech indertight sammenlignet med kontrolshorts gennem kvantificering af lårets vævsvibration. Dette blev udført ved anvendelse af accelerometri på fodboldspillere under løb. I alt deltog 12 mandlige fodboldspillere i studiet. Deltagerne havde minimum seks års erfaring med fodbold og havde ikke haft muskelskader i underkroppen inden for de seneste seks måneder. Som kontrolshorts blev løstsiddende shorts anvendt. Med interesse for vævsvibrationer i lårets store muskelgrupper quadriceps og hamstring (fore- og baglår), blev målingen foretaget på musculus Rectus Feomris (RF) og musculus Biceps Femoris (BF) for deltagernes dominerende ben, defineret af det foretrukne sparkende ben.

Studiet bestod af to ens løbetest med variation af beklædningstilstande i tilfældig rækkefølge. Én test var deltageren iklædt liiteGuards indertight (LIT) og én anden test iklædt kontrolshorts (CON). Testen bestod af løb på løbebånd ved 10 km/t, 12 km/t og 15 km/t. Anvendelse af accelerometer til måling af vævsvibrationer er valideret i forbindelse med løb [8]. Accelerationsdataet blev indsamlet gennem tri-aksiale accelerometre (acceleration i tre retninger) fra tre inertial motion unit enheder (IMU). Dette er en sensor, der kan indsamle data om bevægelser. To IMU-enheder blev placeret direkte på huden og under indertighten på de angivet muskler (RF og BF), mens den tredje blev placeret på skoens hælkappe til måling af accelerationen for energiinput ved kontakt med underlaget. Amplituden for den resulterende acceleration blev analyseret i tidsdomænet under en hel løbecyklus. Nedenstående resultater blev indsamlet for hver deltager (figur 1). Som det ses i figur 1, varierede accelerationsmønsteret mellem testpersonerne. Derfor blev accelerationen omregnet til hastighedsændringen over tid for en hel løbecyklus. Dette er angivet som arealet under grafen for acceleration (figur 1). Derefter kunne resultaterne fra alle testpersonerne sammenlægges til en samlet statistisk analyse (figur 2, figur 3).  Data indeholder de samlede middelværdier med standardafvigelser for resultaterne af fem løbecyklusser for de 12 deltagere. Dette er foretaget på de to muskelgrupper under tre løbehastigheder. 

Figur 1: Eksempel på middelværdi- (Mean) og varianskurver (SD) for tre deltageres vævsvibrationer på RF med LIT (rød) og CON (blå) ved 12 km/t.

Figur 2:  Middelværdi- (Mean) og varianskurver (SD) for samlet hastighedsændring af RF’s vævsvibrationer gennem en løbecyklus med LIT (rød) og CON (blå) ved 12 km/t.

Figur 3:  Søjlediagram af middelværdi- (Mean) og varians (SD) for samlet hastighedsændring af RF’s og BF’s vævsvibrationer gennem en løbecyklus med LIT (rød) og CON (blå) ved 10 km/t, 12 km/t, 15 km/t. 

Resultaterne viser, at der for begge muskelgrupper under alle hastigheder blev fundet en signifikant forskel (p<0.001) mellem hastighedsændringen under en hel løbecyklus på vævsvibrationer ved anvendelsen af liiteGuard indertight (LIT) og kontrolshorts (CON). Dette er overensstemmende med tidligere omtalte studier, der finder en reduceret vævsvibration ved anvendelse af kompressionsbeklædning under løb. Andre studier har ligeledes fundet en reducerende effekt af kompressionsbeklædning i andre sportsspecifikke opgaver, som spring og landinger [9, 10]. Dette kan især ses af relevans i dynamiske sportsgrene som eksempelvis fodbold, med mange bevægelsesformer, hvor kroppen udsættes for store eksterne kraftpåvirkninger.

Med afsæt i studiets resultat vurderes liiteGuard Glu-tech Indertight som effektgivende for personer, der dyrker sportsgrene med mange gentagende belastninger, da den reducerende vævsvibration potentielt kan sikre en mere optimal udnyttelse af din fysiske kapacitet. Sammen med træning kan en tilstrækkelig kapacitet og udnyttelse her af, sikre at musklerne er klar til at yde optimalt sidst i kampen eller træningen, hvor mange skader oftest også opstår. 

// Christina Søby, projektansvarlig. Fysioterapeut og specialestuderende Idrætsteknologi, Aalborg Universitet. 

Referenceliste:

[1] J. Weakley, J. Broatch, S. O’Riordan, M. Morrison, N. Maniar, and S. L. Halson, “Putting the squeeze on compression garments: Current evidence and recommendations for future research: A systematic scoping review,” Sports medicine, vol. 52, pp. 1141–1160, May 2022.

[2] B. M. Nigg and J. M. Wakeling, “Impact forces and muscle tuning: A new paradigm,” Exercise and sport sciences reviews, vol. 29, no. 1, 2001.

[3] L. G. Bongiovanni, K. E. Hagbarth, and L. Stjernberg, “Prolonged muscle vibration reducing motor output in maximal voluntary contractions in man,” The Journal of physiology, vol. 423, no. 1, pp. 15–26, 1990.

[4] J. B. Cronin, M. Oliver, and P. J. McNair, “Muscle stiffness and injury effects of whole body vibration,” Physical therapy in sport, vol. 5, no. 2, pp. 68–74, 2004.

[5] J. M. Wakeling, B. M. Nigg, and A. I. Rozitis, “Muscle activity damps the soft tissue resonance that occurs in response to pulsed and continuous vibrations,” Journal of applied physiology, vol. 93, no. 3, pp. 1093–1103, 2002.

[6] R. Trama, Y. Blache, and C. Hautier, “Effect of rocker shoes and running speed on lower limb mechanics and soft tissue vibrations,” Journal of Biomechanics, vol. 82, pp. 171–177, 2019.

[7] J. M. Wakeling, A.-M. Liphardt, and B. M. Nigg, “Muscle activity reduces soft-tissue resonance at heel-strike during walking,” Journal of Biomechanics, vol. 36, no. 12, pp. 1761–1769, 2003.

[8] A. Coza, B. M. Nigg, and L. Fliri, “Quantification of soft-tissue vibrations in running: Accelerometry versus high-speed motion capture,” Journal of Applied Biomechanics, vol. 26, no. 3, pp. 367–372, 2010.

[9] L. Deng, Y. Yang, C. Yang, Y. Fang, X. Zhang, L. Liu, and W. Fu, “Compression garments reduce soft tissue vibrations and muscle activations during drop jumps: An accelerometry evaluation,” Sensors (Basel, Switzerland), vol. 21, Aug 21 2021.

[10] R. Trama, C.Hautier, and Y. Blache, “Input and soft-tissue vibration characteristics during sport-specific tasks,” Medicine Science in Sports Exercise, vol. 52, no. 1, 2020.

INSPIRATION

Padel tennis og skader
padel

Padel tennis og skader

Et boom i padel tennis spillere betyder, at der spilles langt flere times padel dagligt nu end tidligere. Men hvordan ser det ud med skaderne i forbindelse med padel tennis. Er det en højrisiko spo...

Læs mere
Lændesmerter
løbeskader

Lændesmerter

Lændesmerter er et meget hyppigt problem blandt en stor del af befolkningen, hvor mange i kortere eller længere perioder kan være generet af smerter i lænden, men desværre lider også mange af kroni...

Læs mere