Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Artikel: Hvordan er din alignment?

Hvordan er din alignment?

Hvordan er din alignment?

Skrevet af; Fysioterapeut, Nicklas Falkesgaard Pedersen 

Hvad er alignment?

Alignment er en engelsk betegnelse, som ikke let med et ord kan oversættes til dansk.

Betydningen af alignment er på engelsk:
arrangement in a straight line or in correct relative positions.

"Oversat til dansk dækker alignment således over, at noget er placeret i en korrekt lige linje, eller placeret i korrekt relateret position. Begrebet er måske stadig lidt svært at forstå, men det bliver noget nemmere hvis man bruger det i praksis relateret til kroppen".


Her vil positionen i led i forhold til hinanden være et eksempel på alignment. Hvis man tager udgangspunkt i hele kroppen, så er alignment et udtryk der kan bruges til at vurdere, hvordan kroppens store led er placeret i forhold til hinanden, i en vertikal linje fra skulderbæltet til foden.

Stående vil den gode alignment i kroppen være udtrykt ved, at disse store led er i den samme vertikale linje, som på billedet herunder. 

Hvad påvirker alignment

Din alignment kan påvirkes på mange måder. Nogle kan være medfødte, såsom en skæv ryg (skoloise), hvor rygsøjlen fra fødslen har en grad af skævhed. Denne skævhed vil påvirke alle led omkring skævheden, som man er nødt til at rette ind, for at kroppen er i bedst mulig ligevægt. Denne ligevægt er især vigtig i forhold til synet og dine balanceorganer, som er afhængige af, at de modtager de rette input. Her vil resten af kroppen kompensere for den fejlstilling der er i ryggen, så hovedet har den rette stilling i forhold til at øjne og balance organer modtager de rigtige indtryk.

En eventuel påvirkning af din alignment kan også være erhvervet og mere kortvarig. Dette kan eksempelvis ses hvis du har en låsning i et led i lænden. En sådan låsning vil udover en ændring i din bevægelighed, også typisk være en ret smertefuld problematisk. Her vil kroppen selv prøve på at minimere smerten ved at flytte din krop og led væk fra den stilling der giver dig smerten. Det er en proces som hjernen gør helt automatisk, og man kan opleve, at man står meget skævt, men ikke registrerer at man gør det.
I dette tilfælde vil den automatisk korrektion omkring det lokale smertefulde led, igen påvirke resten af kroppen, som er nødt til at rette ind, så man til trods for kompensationen har den rette fornemmelse af ligevægt, som det er tilfældet ved skoliosen beskrevet ovenfor.

En påvirket alignment kan også være mere funktionel og dynamisk og med det menes, at alignment, i modsætning til de ovenfor beskrevne tilfælde, ikke er påvirket når man bare er i ro, står, sidder eller ligger, men først når man er i bevægelse.

Alignment under bevægelse kan naturligvis også være påvirket af en eventuel fejlstilling/låsning i et led, men det kan i høj grad også påvirkes af dine musklers arbejde, eller rettere; deres manglende evne til at arbejde.

Alignment kan nemlig påvirkes meget hvis du grundet svage muskler omkring et led, ikke har den tilstrækkelige evne til at stabilisere et led. Muskelsvagheden kan være en konstant problemstilling, hvor man mangler styrke i en eller flere muskler omkring et led, hvorfor leddet ved hver bevægelse, vil være påvirket af den manglende styrke. Svagheden i musklerne kan også være en proces der sker over tid, hvor musklerne ved en given bevægelse er stærke nok, men ved gentagne bevægelser gradvist udtrættes mere og mere, og derved gør, at musklernes evne til at udføre det nødvendige arbejde, påvirkes og forringes gradvist. Dette kan typisk ses ved slutningen af en lang og hård løbetur, hvor løbestilen gradvist ændres, tempoet bliver langsommere og bevægelserne tungere og mere ukoordinerede, grundet udtrætning. En marathonløbers bevægelser vil ofte se markant anderledes ud, hvis man sammenligner ved starten og slutningen af et løb.

Hvis du mangler styrke i dine muskler omkring et led, vil leddet være mindre stabilt og leddets stilling under bevægelse vil afvige fra normalen, og bevægelsen over leddet, vil ske ud fra disse forudsætninger.

Denne påvirkning af leddet vil som tilfældet med den medfødte skoliose medføre, at andre led korrigeres i forhold til det instabile led. Dette sker igen automatisk, hvor kroppen kompenserer og korrigerer for den manglende stabilitet i andre led. Som i tilfældet med skoliosen sker dette for, at kroppen kan honorere de krav der stilles for at udføre en given opgave, som f.x at løbe de sidste opslidende hundrede meter af et marathon løb.

I forhold til alignment under løb, så spiller dine baldemuskler en vigtig rolle, især den muskel der hedder gluteus medius, som sidder bagpå og på siden af hoften. Gluteus medius har en vigtig rolle i forhold til stabilitet, da den under et bens arbejde skal sørge for, at stabilisere dit bækken og dermed din hofte.
Når man tænker på hvordan et leds stilling påvirker andre, så vil bækken stabilitet således have indflydelse på hvordan du kan bruge hofte, knæ og fod, og derved har gluteus medius en stor betydning for din alignment fra hofte til fod, hver gang du har vægten på et ben, som du har ved hvert eneste skridt du tager, hvad enten du går eller løber. En eventuel svag gluteus medius som ikke udfører sit stabiliserende arbejde, vil således gøre, at dit bækken og hofte afviger fra dets optimale position under arbejde, hvilket igen påvirker alignment i de næste led i bevæge kæden; knæ og fod.

Hvorfor alignment er vigtig når du er aktiv

Alignment er ikke en vurdering som f.x ved muskler, som kan vurderes som værende spændte/afslappede eller stærk/svage, men et udtryk for, hvordan noget er positioneret i forhold til hinanden. Det giver derfor ikke mening at sige, at man har en dårlig alignment. Man kan dog have en alignment som er påvirket negativt af musklernes manglende evne til at genererer en spænding, der kan stabilisere et led.

Som nævnt tidligere, så vil stabiliteten over et led påvirke andre led, da disse skal korrigeres i forhold til leddene over og under dem. Dette vil dog i høj grad også påvirke alt andet væv omkring leddene, hvad enten det er muskler, sener, kapsel eller ledbånd.

Disse bløddele bliver også påvirket af alignment og ligesom leddene, bliver disse også påvirket af den forandring og korrektion der sker. Det kan for muskler og sener som vi aktivt kan bruge, betyde, at disse arbejder anderledes eller mere eller mindre end de bør gøre.

Denne ændring i belastning kan påvirke muskler og sener i en sådan grad, at de kan blive overbelastede og udvikle smerter.

Ligesom muskler og sener kan udvikle smerter ved forkert belastning, så kan alle andre væv også beskadiges. Knogler og brusk kan blive belastet forkert og slides unaturligt og hurtigere, hvis et led belastes forkert.

"Der er således mange gode grunde til at have et fokus på din krops alignment, og dette især når du er aktiv, da du her selv kan gøre noget for at bedre din stabilitet omkring leddene og dermed optimere din alignment og undgå, at muskler, sener og led belastes forkert og/eller for meget".

Alignment og GLU-tech

Liiteguards nye GLU-tech tights har i alle varianter en særligt indbygget elastik på balde regionen og på siden af hofte.
Denne elastik dækker dele af gluteus maximus og føromtalte gluteus medius, og formålet med den stramme elastik er, at øge din evne til at stabilisere hoften under aktivitet som indebærer et bens stand.

Dette sker dels via den støttende funktion i elastikken, men også via det lokale tryk der er på musklerne. Formålet med dette tryk er, at musklerne konstant mindes om at arbejde via dette tryk. Når du lander på et ben er formålet således, at hjernen via det lokale tryk bliver opmærksom på musklen og dermed nemmere kan aktivere den.

Denne muskelaktivitet skal hjælpe dig med at stabilisere din hofte under løb, så leddet er i den mest optimale position under afviklingen af et løbeskridt, hvorved alignment og dermed belastningen fra hofte til knæ og fod, er så optimal som mulig.

Liiteguards GLU-tech er således specifikt udviklet og designet til at hjælpe dig med, at undgå de smerter og skader man kan få, hvis man mangler stabilitet omkring hoften.

"Vi har i Liiteguard lavet løbebåndstest for at se nærmere på, hvordan en løbers bevægelser ser ud. Vi har her især haft fokus på hvordan det ser ud når løberen løber med høj hastighed, samt hvordan det ser ud når løberen er ved at være udtrættet. I disse tests har vi fokuseret på, hvordan bækken, hofte, knæ og fod bevæger sig i forhold til hinanden; altså hvordan alignment er i disse led under afviklingen af et løbeskridt".

Vi har haft samme løber til at løbe nøjagtig samme distance med samme hastighed over to forskellige løb. Der var 6 dage mellem hvert løb, og ved det ene løb var løberen iført normale løbetights, mens det andet løb blev gennemført i Liiteguard Glu-tech.

Begge løb var på 5 km med opvarmning. Herefter steg hastigheden for hvert andet minut til en max hastighed, hvor løberen var belastet meget, hvorefter hastigheden aftog igen, indtil løbet blev afsluttet.

Vi har efterfølgende sammenlignet de to løb, og har kigget på den visuelle forskel ved den samme løber, når denne er iført normale tights og Liiteguard Glu-tech tights. 


På ovenstående billede ser man til venstre løberen iført Glu-tech, mens han på billedet til højre er iført normale tights. Billederne er taget da løberen løber med den højeste hastighed i testen og er ved at være udtrættet.

På billedet til højre (almindelige tights) kan man se, at bækkenet tilter og tabes, idet foden lander i jorden, så hoften skubbes ud mod siden (adduceres). Denne påvirkning af hoften gør, at knæet falder mere ind mod midten, og foden lander mere i en vertikal linje fra hovedet til navlen, end i en vertikal linje fra skulder til hofte og fod, som det kan ses på billedet til venstre, hvor løberen er iført Glu-tech.

Dette billede viser således forskellen på, at have en stabil og instabil hofte i landingen, hvordan det påvirker alignment, samt hvad det gør i andre led i kæden. Det samme mønster kan ses på nedenstående billede som er taget til sidst i testen, hvor løberen af-jogger efter den hårde belastning. Her kan man se, hvilke konsekvenser udtrætningen har på stabiliteten og dermed alignment.

Ligeledes kan man på venstre billedetydeligt se, hvordan hoften i landingen skubbes meget ud til siden, og hvordan lårben og knæ falder ind mod midten, for at kompensere for den manglende stabilitet omkring hoften.

Netop denne position i hoften, som er et udtryk for manglende stabilitet, er det man typisk ser, når man har en enten svag eller udtrættet gluteus medius. Dette medfører, at andre led, muskler og sener skal arbejde mere og anderledes end de burde og plejer, hvilket er en hyppig årsag til at man udvikler en overbelastningsskade.  

"Liiteguards Glu-tech er således lavet med tanke på at øge musklernes evne til at udføre deres arbejde, så den bedst tænkelige stabilitet og mest optimale alignment, kan opretholdes under hele din løbetur.".


INSPIRATION

Er dit løb i balance?
løb

Er dit løb i balance?

For mange er løb deres primære motionsform. Det at snøre løbeskoene og løbe ude i naturen, er som medicin for mange. De fleste løbere har nok også på et eller andet tidspunkt stiftet bekendtskab me...

Læs mere
4 gode råd til dit løb
løb

4 gode råd til dit løb

Alle løbere - uanset niveau, oplever på et eller andet tidspunkt udfordringer i deres løbetræning. Det kan være alt fra manglende udvikling til deciderede løbeskader. I dette indlæg får du nogle go...

Læs mere